วิธีการปูหินทราย

วิธีปูหินทราย

วิธีปูหินทราย ขั้นตอนแรกต้องจัดเรียงหินทรายให้พอดีกับขนาดพื้นที่ ที่เราต้องการจะติดตั้งหินทรายและ เรียงลวดลายที่ต้องการจะปูบนพื้นก่อน เพื่อให้เป็นรูปแบบในการปูบริเวณที่ต้องการ เมื่อจัดเป็นลวดลายและรูปทรงที่พอดีกับพื้นที่ที่ต้องการจะติดตั้งหินทรายแล้วให้นำส่วนที่เกินหรือไม่เรียบเสมอกันไปเจียรออก เพื่อให้ขอบหินทรายเรียบเสมอกัน เพื่อความสวยงามหลังการติดตั้งหินทราย  เลือกใช้ปูนกาวซีเมนต์ที่เหมาะกับพื้นผิวที่เราต้องการจะปูหินทราย

วิธีปูหินทราย ขั้นตอนที่สอง ทำความสะอาดพื้นที่ ที่เราต้องการจะปูหินทรายให้สะอาด หากปูทับกระเบื้องต้องตรวจสอบว่ากระเบื้องยึดติดแน่นดีไม่มีการหลุดร่อน นำปูนกาวซีเมนต์มาผสมตามสัดส่วนที่ผลิตภัณฑ์กำหนด ทิ้งไว้สักครู่นึง แล้วนำปูนกาวซีเมนต์ฉาบบนบริเวณที่จะปูหินทราย นำหินทรายมาปูบนปูนกาวซีเมนต์หากเป็นการปูหินทรายบนกำแพงให้เริ่มปูจากด้านล่างเป็นแถวแนนนอน แล้วจึงปูขึ้นไปทีละแถวในระดับแนวนอน  เมื่อปูหินทรายเสร็จแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงนำน้ำยาเคลือบผิวหินทรายบนผิวหน้าหินทรายทั้งหมด บางท่านอาจจะบอกว่าการทาน้ำยาเคลือบพื้นผิวจะทำให้ความสวยงามลดลง แต่ก็ยังดีกว่า สิ่งสกปรกและ ตะไคร่น้ำติดอยู่ในรูพรุนของผิวหน้าหินทราย ซึ่งทำความสะอาดได้ยาก

Wednesday the 16th. www.thetreetouch.com©2013 All Rights Reserved. (Copyright)