วิธีปูกระเบื้องดินเผา

วิธีปูกระเบื้องดินเผา

วิธีปูกระเบื้องดินเผานั้นค่อนข้างยุ่งยากกว่ากระเบื้องชนิดอื่น เนื่องจากกระเบื้องดินเผามีลักษณะพิเศษคือ บางชนิดขนาดจะไม่เท่ากัน ทำให้การปูกระเบื้องดินเผาต้องเว้นร่องยาแนวกว้าง นอกจากนี้กระเบื้องดินเผายังมีคุณสมบัติดูดซึมน้ำสูง ก่อนนำไปปูต้องแช่น้ำสะอาดทิ้งไว้ 5-10นาทีเพื่อให้กระเบื้องดูดซึมน้ำจนอิ่มตัว หากไม่นำไปแช่น้ำก่อนปู กระเบื้องดินเผาจะดูดซึมน้ำจากปูนกาว ทำให้เป็นรอยด่างและ เลอะคราบปูนบนผิวหน้ากระเบื้องได้ กระเบื้องดินเผาบริเวณผิวหน้ามีรูพรุนเยอะ ทำให้บ้างครั้งหากผิวหน้ามีรูพรุนเยอะมากช่างปูกระเบื้องอาจจะต้องทำการเคลือบน้ำยาป้องกันผิวก่อนทำการปูกระเบื้องและ ก่อนทำการยาแนวกระเบื้องดินเผาเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปติดในรูพรุนแล้วทำความสะอาดได้ยาก 

 

วิธีปูกระเบื้องดินเผาเริ่มต้นด้วยการนำไปแช่น้ำจนอิ่มตัวก่อน แล้วจึงนำไปปูบนปูนกาว โดยเว้นร่องยาแนวกว้าง เพื่อป้องกันการขยายตัวของกระเบื้อง ป้องกันพื้นระเบิด ดังนั้นเมื่อติดตั้งกระเบื้องดินเผาเสร็จควรปล่อยทิ้งไว้จนแห้ง เมื่อทำการยาแนวก็จำเป็นต้องใช้ยาแนวสำหรับกระเบื้องดินเผาที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ที่ออกแบบมาสำหรับยาแนวร่องกว้างและ มีคุณสมบัติแข็งแรง ไม่แตกร้าวและไม่ยุบตัว 

 

Wednesday the 16th. www.thetreetouch.com©2013 All Rights Reserved. (Copyright)