วิธีการปูกระเบื้องพื้น

วิธีการปูกระเบื้องพื้น
วิธีการปูกระเบื้องพื้น ขั้นตอนแรกคือการเลือกกระเบื้องที่เราจะใช้ปู โดยเลือกที่สีสันกลมกลืนกัน ไม่บิ่น โค้ง งอ ร้าว หากเลือกใช้กระเบื้องปูพื้นที่ดูดซึมน้ำสูง ก่อนนำไปใช้ปูต้องนำไปแช่น้ำให้กระเบื้องดูดซึมน้ำจนอิ่มตัว หากไม่นำไปแช่น้ำตอนปูกระเบื้องจะดูดซึมน้ำจากปูนซีเมนต์ส่งผลให้ ปูนซีเมนต์ทีผสมมาสำหรับใช้งานแห้งลง ทำให้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ผสมขาดน้ำ คุณสมบัติในด้านการยึดเกาะก็จะน้อยลง ส่งผลให้เกิดปัญหากระเบื้องหลุดร่อน


เมื่อได้กระเบื้องที่จะใช้ในการปูพื้นแล้วให้ เตรียมพื้นผิวบริเวณที่จะปูให้สะอาดการยึดเกาะระหว่างปูนซีเมนต์และกระเบื้องจะได้ยึดเกาะได้เต็มที่ ทำการขึงเอ็นเพื่อเป็นแนวในการปูกระเบื้องให้ตรง โดยดูด้านหลังกระเบื้องแล้วปูไปในแนวเดียวกันทั้งหมด โดยเว้นช่องยาแนวระหว่างกระเบื้องตามชนิดของกระเบื้องที่ใช้ เมื่อเริ่มติดกระเบื้องให้ใช้ค้อนยางทุบไล่ฟองอากาศและ ปรับแนวกระเบื้องให้เรียบเสมอกันทุกแผ่น หากปูนซีเมนต์เลอะกระเบื้องให้รีบน้ำฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ เช็ดคราบปูซีเมนต์ออก หากปล่อยทิ้งไว้จนแห้งจะทำความสะอาดลำบาก หลังจากนั้นปล่อยทิ้งไว้จนแห้ง แล้วนำยาแนวมาใส่ลงไปตามร่องยาแนว ปาดยาแนวส่วนเกินออก เช็ดคราบยาแนวที่เลอะบนกระเบื้องออก

Wednesday the 16th. www.thetreetouch.com©2013 All Rights Reserved. (Copyright)