วิธีการทําสระว่ายน้ํา

วิธีการทําสระว่ายน้ํา
วิธีการทําสระว่ายน้ำ จำเป็นจะต้องออกแบบระบบสระว่ายน้ำและ โครงสร้าง ว่าจะเลือกใช้ระบบไฟ ระบบกรองน้ำ ระบบบำบัดน้ำ ระบบเครื่องสูบน้ำชนิดใดติดตั้งบริเวณไหน ขั้นตอนต่อมา คือการเริมต้นทำสระว่ายน้ำด้วยการวางโครงสร้างของสระว่ายน้ำ โครงสร้างของสระว่ายน้ำนั้นจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างพื้นและผนังด้วยคอนกรีตเสริมใยเหล็กทั้งหมด เพื่อรองรับน้ำหนักและ แรงดันน้ำ เนื่องจากสระว่ายน้ำเมื่อใส่น้ำเข้าไปจะมีน้ำหนักมาก โครงสร้างพื้นและ ผนังต้องรับน้ำหนักและ แรงดันจึงจำเป็นต้องสร้างมาแข็งแกร่งพอที่จะรับได้ในระยะเวลายาวนาน ดังนั้นโครงสร้างจึงต้องสร้างแข็งแรงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำได้


ขั้นตอนการทำวิธีการทำสระว่ายน้ำขั้นตอนต่อไปคือทำการฉาบปรับพื้นและ ผนังของสระว่ายน้ำให้เรียบ เพื่อง่ายต่อการปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ หลังจากนั้นให้ทำการติดตั้งระบบกันซึมสำหรับสระว่ายน้ำให้เรียบร้อย แล้วจึงค่อยทำการทดสอบการรั่วซึมของสระว่ายน้ำโดยการเติมน้ำลงไป หากขั้นตอนนี้ไม่มีปัญหาการรั่วซึมต่อไปจึงค่อยทำการติดตั้งกระเบื้องสระว่ายน้ำ โดยยาแนวกระเบื้องสระว่ายน้ำด้วยยาแนวสำหรับสระว่ายน้ำ สำหรับสระว่ายน้ำนั้นจะให้มีการรั่วซึมไม่ได้เด็ดขาดเนื่องจากจะมีผลต่อโครงสร้างและ ความปลอดภัย 

Wednesday the 16th. www.thetreetouch.com©2013 All Rights Reserved. (Copyright)